Guide til oprettelse af ApS

Overvejer du at starte egen virksomhed, så er der forskellige måder at gøre det på. Et ApS vil være en god mulighed, da det har et forholdsvis lavt krav til startkapital, som også er grunden til, at det er den mest anvendte selskabsform i Danmark. I denne guide kan du læse mere om ApS som selskabsform og dets mange fordele.

ApS – anpartsselskab

ApS er en forkortelse for anpartsselskab, som hører til kategorien kapitalselskaber, hvor også aktieselskab (A/S) hører under. Et ApS er den mest anvendte selskabsform i Danmark og nyder generelt stor tillid i erhvervslivet. Startkapitalen for et ApS er 40.000 kr. i modsætning til et A/S, hvor startkapitalen er 400.000 kr.

Hvorfor oprette et ApS?

Der er rigtig mange fordele forbundet med ApS oprettelse:

  • Begrænset hæftelse

I et ApS har ejerne begrænset hæftelse i forhold til selskabets kreditorer. Det betyder, at du som ejer kun risikerer de penge, som du aktivt har besluttet dig for at skyde ind i selskabet.

  • Kendt selskabsform og derfor nemmere at rejse kapital

ApS’et er en både udbredt og anerkendt selskabsform. Ved at skyde dine egne penge i selskabet, viser du også omverdenen, at du tror på virksomheden. Dette danner grobund for tillid mellem dig og dine kommende investorer.

  • Mulighed for flere ejere

Et ApS kan have flere ejere, og det er derfor nemt at overdrage anparter til nye investorer og medejere. Det betyder også, at det er mere fleksibelt, hvis du senere ønsker at sælge virksomheden.

  • Fleksibilitet i forhold til struktur

Ved et ApS er der mulighed for at lave forskellige ejerstrukturer gennem holdingselskaber.

  • Selvstændig juridisk enhed

ApS’et udgør en selvstændig juridisk enhed, og det kan betyde, at selskabsskatten bliver lavere.

Benyt dig af Legal Desk 

Ved at benytte dig af Legal Desk, kan du nemt oprette et ApS. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde en formular online, hvor du skal svare på en række spørgsmål. Dette tager typisk ikke mere end 10 minutter.

Ud fra dine svar udarbejdes selskabsdokumenterne automatisk. Lige så snart du har betalt, får du adgang til de færdige dokumenter. Dokumenterne skal underskrives af alle selskabets ejere, hvilket hurtigt og sikkert kan gøres med NemID.

Legal Desk skal nok for sørge for alt det praktiske med at registrere selskabet hos Erhvervsstyrelsen og give dig besked, når du skal foretage dig noget. Inkluderet i servicen er også bekræftelse af selskabskapital samt ekstra registreringer såsom registrering af moms/lønsum og import/eksport.